Algemene voorwaarden

1. Algemeen

a. De overeenkomst die hier wordt gemaakt tussen u en ‘Sawsonic’, de eigenaar van de site www.sawsonic.com, regelt de voorwaarden waaronder u het recht krijgt om muziek te downloaden die is opgenomen in de bibliotheek van de site.

b. U verklaart en bevestigt hierbij dat (1) u de overeenkomst heeft gelezen en begrepen. (2) Uw leeftijd geen beperking vormt voor het rechtmatig deelnemen aan de Overeenkomst. (3) U geautoriseerd bent om de overeenkomst aan te gaan voor uzelf, persoonlijk of voor het bedrijf waarvan de details bij aankoop van de licentie zijn verstrekt.

c. Je verklaart en bevestigt hierbij dat Sawsonic de eigenaar is en blijft van alle muziek die beschikbaar is op de website, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten en alle auteursrechten, en dat je geen enkel recht hebt en zult hebben op de muziek, exclusief het gebruiksrecht zoals gespecificeerd in deze overeenkomst.

2. Openen van een account

a. Om gebruik te maken van de service van de site en een licentie te ontvangen voor het gebruik van de muziek zoals gespecificeerd in de overeenkomst, moet u mogelijk een account op de website openen, nauwkeurige persoonlijke informatie opgeven en voor de licentie betalen. Het is niet toegestaan ​​om een ​​niet-bestaand e-mailadres op te geven of een e-mailadres dat niet van jou is. Het is verboden om j3 als een andere persoon voor te doen of op een andere manier te misleiden met betrekking tot het verstrekken van uw identiteit of uw creditcard- of betalingsgegevens. 


b. U bent verplicht om de veiligheid van uw account gegevens (gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres) te beschermen en u draagt ​​de volledige verantwoordelijkheid voor de activiteiten in uw account.

c. U bent verplicht Sawsonic onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw account.


3. Gebruikerslicentie

a. Wanneer u muziek van onze website koopt, krijgt u een niet-exclusieve licentie om de muziek te gebruiken voor projecten waarin geluid, tekst, film, afbeeldingen en allerlei soorten multimedia worden gecombineerd zoals: video, advertenties, presentaties, games, applicaties, software, diavoorstellingen, animaties, podcasts, audioboeken, films, series enzovoort.

b. De licentie geeft u het recht om de muziek af te spelen / presenteren / distribueren, zolang deze geïntegreerd / gesynchroniseerd is als onderdeel van een nieuw multimedia project, in alle bestaande media.


c. De licentie is persoonlijk en niet overdraagbaar en de licentiehouder is de persoon wiens naam wordt vermeld op het aankoop formulie
r 

d De licentie is niet exclusief en alle muziek op de website is ook beschikbaar voor andere gebruikers.


e. Sawsonic kan van tijd tot tijd muziek toevoegen aan of verwijderen uit zijn bibliotheek.

f. De gebruikslicentie is alleen geldig als de muziek rechtstreeks van de Sawsonic website is gedownload met behulp van een gratis of betaalde download.

g. U gaat hierbij ermee akkoord dat u na aanschaf van een licentie van de website de digitale download niet kunt retourneren en dat u daarom uw aankoop niet kunt annuleren en dat u geen enkele vorm van terugbetaling kunt ontvangen.4. Grenzen aan het gebruik 

a. U gaat hierbij akkoord om de muziek van Sawsonic niet te verkopen, over te dragen, te delen of anderen de licentie te geven om de muziek van Sawsonic te gebruiken.

b. Je gaat hierbij akkoord om niet te remixen, zang of muziekelementen aan onze muziek toe te voegen om een op zichzelf staande, nieuwe muziekproductie te maken.

c. U stemt er hierbij mee in de muziek niet op zichzelf te gebruiken, maar deze alleen te integreren of te synchroniseren als onderdeel van een nieuw (multi-media) project.

d. U stemt er hierbij mee in de muziek niet te gebruiken om ​​dienst te leveren die concurreert met deze website, zoals een muziekcollectie / bibliotheek / database of op enige andere manier. Verder stem je ermee in de muziek niet te delen of te uploaden naar internet sites of toegang te geven tot de muziek van Sawsonic aan derden.

e. U verbindt zich er hierbij toe geen eigendom van de muziek te claimen.


5. Verboden gebruik

a. Het is verboden om de muziek te gebruiken op een manier die illegaal is of op een manier die de artiest of de reputatie van de website kan schaden.

b. Het is verboden om de muziek, inclusief als onderdeel van projecten, te gebruiken in de context van geweld, pornografie, laster, schending van privacy, racisme, haat en discriminatie tegen een persoon of op basis van ras, geslacht, religie, seksuele geaardheid, gemeenschap of nationaliteit. Sawsonic behoudt zich het volledige recht voor om naar eigen goeddunken te beslissen of het gebruik van muziek een overtreding van dit artikel inhoudt en u accepteert hierbij de beslissing van de website in deze kwestie.

c. Het is verboden om de muziek te gebruiken op een manier die verboden is door de bepalingen van welke wet dan ook.

d. Het is verboden om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de website en de inhoud ervan, de account van anderen of computersystemen, netwerken of servers die met de website zijn verbonden.

e. U stemt er hierbij mee in dat de website kan eisen dat u het gebruik van de muziek onmiddellijk staakt in het geval dat de website een melding ontvangt dat de muziek mogelijk de rechten van derden schendt.


6. Intellectuele eigendomsrechten

a. Alle informatie, inhoud, muziek, diensten, tekst, illustraties, grafische afbeeldingen, geluid en software op de website zijn beschermd door auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten van de website of van andere externe leveranciers.

b. Het is verboden om de websitenaam, handelsmerken en logo's te gebruiken die op de website staan.

c. U gaat hierbij akkoord en bevestigt dat u geen eigenaar bent van intellectuele eigendomsrechten van de website.


7. Website’s rechten in geval van overtreding

a. U stemt er hierbij mee in dat elk ongeoorloofd gebruik van muziek door u of iemand namens u een schending van de overeenkomst vormt, evenals een schending van de copyrightwetten. In dat geval heeft de website het volledige recht om alle rechten en rechtsmiddelen uit te oefenen die de wet biedt.

b. De website heeft het recht om uw toegang tot de website tijdelijk of permanent te blokkeren in het geval u de wet of enige gebruiksvoorwaarden gespecificeerd door de website overtreedt.

c. De website heeft het recht om persoonlijke informatie over u en uw gebruik vrij te geven om te voldoen aan wettelijke vereisten.


8. De overeenkomst

a. U gaat hierbij akkoord en bevestigt dat de overeenkomst tussen u en de website een overeenkomst is tussen de aanbieder van een licentie en een licentiehouder. Partijen zijn niet gebonden in enige werknemer-werkgever- of partnerschap relatie

b. U kunt uw akkoord voor de overeenkomst niet annuleren en u kunt geen enkele terugbetaling ontvangen of wat dan ook.

c. Sawsonic heeft het recht om de voorwaarden van de Overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen. Als er wijzigingen zijn aangebracht, wordt de nieuwe overeenkomst op de website gepubliceerd en ontvangt u een bericht.

d. U gaat ermee akkoord dat de site u e-mailmeldingen mag sturen die verwijzen naar de services van de website.